L’informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, poden quedar incorporades en un fitxer propietat d’ASPANIN, amb la finalitat de gestionar la relació que es vincula i informa-li dels nostres serveis. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a la següent adreça: C/Sant Miquel, 55, 1r., 08911 Badalona. Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic: aspanin@aspanin.cat. El contingut d’aquest correu electrònic i els seus annexes són estrictament confidencials.