Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li fem saber que les dades personals facilitades en aquest formulari seran incloses en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat per a usos privats de màrqueting i comunicació. Li garantim la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals. No obstant, l’informem que es conservaran durant un termini màxim de 6 mesos, transcorreguts els quals es procedirà a la seva el·liminació si no continúa vinculat a l’entitat.

Aquestes dades les facilita voluntàriament, i en tot cas, vostè té el dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en el nostre fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancel·lar-la, així com oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit a: ASPANIN, C/Sant Miquel, 55, 1r., 08911 Badalona.

Assabentat i conforme, consent i autoritza expresament a ASPANIN que tracti les dades de caràcter personal que voluntàriament facilita, per a les finalitats exposades en l’apartat anterior.