ASPANIN PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (D.I.) I LES SEVES FAMÍLIES

Grup Aspanin, som una entitat de Badalona sense ànim de lucre que defensem des de fa més de 50 anys els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. Alhora, oferim diversos recursos perquè puguin gaudir d’una millor qualitat de vida.

Ens trobem en constant adaptació i creació, per tal d’anar ampliant i millorant els serveis oferts, segons els reptes que planteja un model d’atenció centrat en l’autonomia i la dignitat de la persona i, en la seva plena inclusió dintre de la societat.

La nostra missió, per tant, és defensar els drets de les persones amb DI i de les seves famílies, lluitar i treballar diàriament per oferir-les serveis i eines que promouen la qualitat de vida.

Tota actuació, es fonamenta en els valors de qualitat, transparència, eficiència i atenció centrada en la persona.

Els serveis que, actualment ofereix el Grup Aspanin són:

1. Servei de suport a la capacitat Jurídica per persones amb discapacitat intel·lectual.
2. Assessorament Social.
3. Programa de Suport a l’Autonomia.
4. Llar-residència Josep Niubó.
5. Servei d’oci “Club Llevant”.

Des del Grup Aspanin detectem necessitats de les persones amb DI, dissenyem i gestionem projectes per donar respostes a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i, de les famílies al llarg de totes les etapes de la seva vida.